Polityka prywatności

najlepsze listy, w tym nasze firmy stowarzyszone (łącznie „
thegreatestlists” lub „my” lub „nasz” lub „nas”) wie, że zależy Ci na tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane i udostępniane, a my traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie. Przeczytaj poniższe, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności (niniejsza „Polityka prywatności”). Ponadto prosimy o zapoznanie się z naszymi warunkami korzystania z usługi („Warunki korzystania z usługi”). Odwiedzając lub korzystając z jednej z naszych sieci witryn internetowych, aplikacji, produktów, oprogramowania, źródeł danych i usług dostarczanych przez najlepsze listy (łącznie „Usługa”) lub wyświetlając nasze Treści („Treść” obejmuje tekst, oprogramowanie, skryptów, grafik, zdjęć, dźwięków, muzyki, filmów, kombinacji audiowizualnych, funkcji interaktywnych i innych materiałów, które możesz przeglądać, uzyskiwać do nich dostęp lub wnosić do Usługi), akceptujesz praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje nasze postępowanie z danymi osobowymi, które zbieramy podczas odwiedzania lub korzystania z naszej Usługi. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy praktyk stron trzecich, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy, ani osób, których nie zatrudniamy ani którymi nie zarządzamy. Usługa może zawierać łącza do stron internetowych osób trzecich, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Ponadto nie będziemy i nie możemy cenzurować ani edytować treści stron osób trzecich. Korzystając z Usługi, wyraźnie zwalniasz thegreatestlists z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z jakiejkolwiek strony internetowej strony trzeciej.

Informacje zbierane przez nas.
Zbieramy tylko dane osobowe, które są istotne dla celu Usługi. Informacje te pozwalają nam zapewnić spersonalizowane i wydajne doświadczenie. Nie przetwarzamy tych informacji w sposób niezgodny z tym celem. Od użytkowników Serwisu zbieramy następujące rodzaje informacji:

Informacje, które nam przekazujesz. 
Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które wprowadzasz do Serwisu lub przekazujesz nam w jakikolwiek inny sposób. Na przykład możemy zbierać informacje, które nam przekazujesz, jeśli zarejestrujesz się w Usłudze, odpowiesz na ankiety, skontaktujesz się z nami za pośrednictwem obsługi klienta lub w inny sposób, lub weźmiesz udział w promocjach, które możemy od czasu do czasu oferować. Możesz nie podawać nam pewnych informacji, ale wtedy możesz nie być w stanie skorzystać z wielu naszych specjalnych funkcji.

Informacje automatyczne.
Otrzymujemy i przechowujemy określone rodzaje informacji za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję z Usługą. thegreatestlists i nasi upoważnieni agenci automatycznie odbierają i rejestrują pewne „dane o ruchu” w dziennikach serwera, w tym adres IP, informacje o plikach cookie, żądaną stronę, cechy urządzenia i oprogramowania (takie jak typ i system operacyjny), lokalizację, aktywność na Usługi, dane reklam, odsyłające adresy URL, identyfikatory urządzeń lub inne unikalne identyfikatory, takie jak identyfikatory reklam (np. „identyfikator reklamy” lub „IDFA”).
Te dane o ruchu są wykorzystywane do diagnozowania problemów z serwerami, analizowania trendów i administrowania Usługą.
Możemy gromadzić i na dowolnej stronie wyświetlać łączną liczbę odwiedzin, które strona ta została wyświetlona.
Wiele firm oferuje programy, które pomagają w anonimowym odwiedzaniu lub korzystaniu z Serwisu. Chociaż nie będziemy w stanie zapewnić Ci spersonalizowanego doświadczenia, jeśli nie będziemy mogli Cię rozpoznać, chcemy, abyś był świadomy, że te programy są dostępne.

Komunikacja e-mailowa.
Jesteśmy bardzo zaniepokojeni Twoją prywatnością i nigdy nie udostępnimy Twojego adresu e-mail stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, jak opisano w sekcji „Udostępnianie Twoich informacji” poniżej. Możemy wysyłać e-maile z wiadomościami, produktami, ofertami, ankietami lub promocjami dotyczącymi najlepszych list.

Pliki cookie i podobne technologie.
Pliki cookie to alfanumeryczne identyfikatory, które przesyłamy na dysk twardy Twojego komputera za pośrednictwem Twojej przeglądarki internetowej, aby umożliwić naszym systemom rozpoznanie Twojej przeglądarki i poinformowanie nas, jak i kiedy strony w Serwisie są odwiedzane i przez ile osób. Nasze pliki cookie nie gromadzą danych osobowych i nie łączymy informacji zebranych za pomocą plików cookie z innymi danymi osobowymi, aby poinformować nas, kim jesteś, jaka jest Twoja nazwa ekranowa lub adres e-mail.

Część „pomoc” paska narzędzi w większości przeglądarek poinstruuje Cię, jak uniemożliwić przeglądarce akceptowanie nowych plików cookie, jak nakazać przeglądarce informowanie o otrzymaniu nowego pliku cookie lub jak całkowicie wyłączyć pliki cookie. Zalecamy pozostawienie włączonych plików cookie, ponieważ pliki cookie umożliwiają korzystanie z niektórych najfajniejszych funkcji Serwisu.

Oprócz plików cookie możemy używać innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne lub znaczniki pikselowe, które mogą być osadzane na stronach internetowych, filmach lub wiadomościach e-mail, aby zbierać określone rodzaje informacji z przeglądarki, sprawdzać, czy przeglądałeś konkretną stronę internetową lub wiadomości e-mail i określić, między innymi, czas i datę, w której przeglądałeś Treść, adres IP Twojego komputera oraz adres URL strony internetowej, z której przeglądano Treść.

Reklamy i statystyki stron trzecich — wybory.
Korzystamy z zewnętrznych firm reklamowych do wyświetlania reklam podczas odwiedzania lub korzystania z Usługi. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (bez Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu) o Twoich wizytach i korzystaniu z Usługi w celu dostarczania reklam dotyczących towarów i usług, które Cię interesują.

Ponadto zezwalamy stronom trzecim na monitorowanie Usługi w celu raportowania ruchu, statystyk, reklam, „kliknięć” i/lub innych działań, a takie strony trzecie mogą używać plików cookie, sygnalizatorów internetowych i innych technologii monitorowania do kompilowania zbiorczych oraz anonimowe statystyki dotyczące naszych użytkowników.

Google Analytics.
Korzystamy z Google Analytics („Google Analytics”), usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookie”. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z Serwisu (w tym adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania przez użytkownika z Usługi, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie kojarzyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zrezygnować z używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu. Więcej informacji o tym, jak możesz zrezygnować, znajduje się w sekcji 6 (Nie śledź ujawnień) poniżej. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Nie śledź ujawnień.
Możemy również korzystać z technologii śledzenia, aby zbierać informacje o Twoich wizytach w czasie oraz w witrynach stron trzecich lub innych usługach online. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i poznać swoje wybory dotyczące nieużywania tych informacji przez te firmy oraz zrezygnować z większości śledzenia stron trzecich, możesz przejść do:

http://www.networkadvertising.org/choices/ lubhttp://www.aboutads.info/choices/

Udostępnianie informacji.
Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy nikomu Twoich danych osobowych i będziemy udostępniać Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób opisany poniżej.

Personel. Nasz personel i upoważnieni konsultanci i/lub kontrahenci mogą mieć dostęp do informacji o użytkownikach, jeśli jest to konieczne w normalnym toku naszej działalności.
Przelewy biznesowe. W niektórych przypadkach możemy zdecydować się na zakup lub sprzedaż aktywów. W tego typu transakcjach informacje o użytkowniku są zazwyczaj jednym z aktywów biznesowych, które mogą zostać przeniesione. Ponadto w przypadku
nabycia Usługi lub najlepszych list lub zasadniczo wszystkich jej zasobów informacje o użytkowniku będą jednym z przekazywanych zasobów.
Ochrona najlepszych list i innych. Możemy ujawnić dane osobowe, gdy wierzymy w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne, aby zachować zgodność z prawem; egzekwować lub stosować nasze Warunki świadczenia usług i inne zasady; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszych najlepszych pracowników, naszych użytkowników lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.
Syndykacja. Zezwalamy na syndykację RSS publicznych Treści z Serwisu.

Bezpieczeństwo Twoich informacji.
Środki bezpieczeństwa. Wprowadziliśmy fizyczne, elektroniczne i zarządcze procedury mające na celu zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi, utrzymanie bezpieczeństwa danych i prawidłowe wykorzystywanie informacji, które zbieramy online. Te zabezpieczenia różnią się w zależności od wrażliwości gromadzonych i przechowywanych przez nas informacji.
Brak gwarancji bezpieczeństwa. Chociaż podejmujemy odpowiednie środki w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem Informacji, nie możemy zapewnić, że Informacje nigdy nie zostaną ujawnione, zmienione lub zniszczone w sposób niezgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Dzieci poniżej 13 roku życia.
Usługa nie jest skierowana do dzieci. Aby zarejestrować się do korzystania z Usługi, musisz mieć co najmniej 13 lat. W rezultacie nie zbieramy świadomie informacji od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiemy się, że informacje zostały zebrane od dziecka poniżej 13 roku życia, usuniemy te informacje tak szybko, jak to możliwe. Zalecamy, aby osoby niepełnoletnie w wieku od 13 do 18 lat pytały i otrzymywały zgodę rodziców przed skorzystaniem z Usługi lub wysłaniem informacji o sobie lub kimkolwiek innym przez Internet.

Kalifornijskie prawa do prywatności.
Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz mieć pewne dodatkowe prawa. Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego zezwala na żądanie informacji dotyczących ujawnienia przez nas Twoich danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego tych stron. Sekcja 22581 kalifornijskiego kodeksu biznesowego i zawodowego zezwala zarejestrowanym użytkownikom, którzy są nieletni, na żądanie i uzyskanie usunięcia niektórych opublikowanych treści.