DMCA/ Removal

Digital Millennium Copyright Act.

Als u de eigenaar van het auteursrecht bent of een vertegenwoordiger daarvan en van mening bent dat enige Inhoud inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een melding indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) door onze Copyright Agent de volgende informatie schriftelijk te verstrekken (zie 17 USC 512 (c) (3) voor meer informatie):

Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt;

Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;

Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of dat het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mail;

Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.

Onze aangewezen Copyright Agent voor het ontvangen van meldingen van geclaimde inbreuk is:

TB Media BV

T Reiber
Rechtzaad 15
Roosendaal, Nederland
[email protected]

Als u van mening bent dat uw inhoud die is verwijderd (of waartoe de toegang is uitgeschakeld) geen inbreuk maakt, of dat u de toestemming heeft van de eigenaar van het auteursrecht, de vertegenwoordiger van de eigenaar van het auteursrecht, of volgens de wet, om het materiaal te plaatsen en te gebruiken in uw Inhoud, kunt u een tegenbericht met de volgende informatie naar de Copyright Agent sturen:
Uw fysieke of elektronische handtekening;

Identificatie van de inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waar de inhoud verscheen voordat deze werd verwijderd of uitgeschakeld;
Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat de inhoud is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of een verkeerde identificatie van de inhoud; en
uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank in Los Angeles, Californië, en een verklaring dat u de betekening van het proces accepteert van de persoon die de kennisgeving van de vermeende inbreuk.

Als een tegenmelding wordt ontvangen door de Copyright Agent, kunnen we een kopie van de tegenmelding naar de oorspronkelijke klagende partij sturen om die persoon te informeren dat deze de verwijderde Content kan vervangen of binnen 10 werkdagen kan stoppen met het uitschakelen ervan. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een gerechtelijk bevel indient tegen de aanbieder, het lid of de gebruiker van de inhoud, kan de verwijderde inhoud worden vervangen of de toegang ertoe worden hersteld binnen 10 tot 14 werkdagen of meer na ontvangst van de tegenvordering, op naar eigen goeddunken.